BIỆT THỰ HAI TẦNG MÁI THÁI - CHỊ TIỀN - HẬU GIANG

Thông tin dự án

01

BIỆT THỰ HAI TẦNG MÁI THÁI - CHỊ TIỀN - HẬU GIANG

Chủ đầu tư:

Chị Tiền

Hạng mục:

Thiết kế - Thi công trọn gói công trình

Khởi công:

06 2024

Diện tích:

800m2

Kinh phí:

5.600.000.000VNĐ

Thiết kế kiến trúc

02