BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN MÁI MANSARD -HÓC MÔN

Thông tin dự án

01

Chủ đầu tư:

Thầy Quang

Hạng mục:

Thiết kế kiến trúc

Khởi công:

06 2023

Diện tích:

240m2

Kinh phí:

2.200.000.000VNĐ

Thiết kế kiến trúc

02