BIỆT THỰC VƯỜN - BÌNH DƯƠNG

Thông tin dự án

01

Chủ đầu tư:

Chú Năm

Hạng mục:

Thiết kế - Thi công trọn gói công trình

Khởi công:

06 2018

Diện tích:

100m2

Kinh phí:

900.000.000VNĐ

Thiết kế kiến trúc

02

Hình ảnh hoàn thiện

04

Quá trình thi công

05