NHÀ PHỐ CỔ ĐIỂN_CHỊ XUÂN_HÓC MÔN

Thông tin dự án

01

Kiến trúc nhà phố cổ điển_Chị Xuân_Hóc Môn_Fedic
Kiến trúc nhà phố cổ điển_Chị Xuân_Hóc Môn_Fedic

Chủ đầu tư:

Chị Xuân

Hạng mục:

Thiết kế kiến trúc

Diện tích:

185m2

Thiết kế kiến trúc

02