QUÁN BÚN BÒ VỊ NGUYÊN_HÓC MÔN

Thông tin dự án

01

Quán Bún Bò Vị Nguyên_Hóc Môn-7

Chủ đầu tư:

Công ty Bếp Lửa Việt

Hạng mục:

Thiết kế kiến trúc

Khởi công:

08 2023

Diện tích:

250m2

Thiết kế kiến trúc

02

Hình ảnh hoàn thiện

04