THE WAVY BUILDING – Q2

Thông tin dự án

01

Office-tower_Q2_Fedic-2

Chủ đầu tư:

Anh Huy Mỹ

Hạng mục:

Thiết kế kiến trúc

Khởi công:

12 2023

Diện tích:

500m2

Thiết kế kiến trúc

02