BIỆT THỰ BÁN CỔ ĐIỂN - ANH BẢO- HÓC MÔN

Thông tin dự án

01

Biệt thự bán cổ điển mr Bảo Fedic

Chủ đầu tư:

Anh Bảo

Hạng mục:

Thiết kế - Thi công hoàn thiện công trình

Khởi công:

05 2019

Diện tích:

300m2

Kinh phí:

1.850.000.000VNĐ

Thiết kế kiến trúc

02

Hình ảnh hoàn thiện

04

Quá trình thi công

05