THE WESTERN VILLA - CẦN THƠ

Thông tin dự án

01

Chủ đầu tư:

Anh Dương

Hạng mục:

Thiết kế kiến trúc

Khởi công:

01 2023

Diện tích:

900m2

Thiết kế kiến trúc

02